Grønnegade 15,

3400 Hillerød.

Telefon 72 32 68 20

 

 

 

Generalforsamling Brugerforening

Generalforsamling for GrønnegadeCentrets Brugerforening 20.11.1995

GENERALFORSAMLING 2019

Centerbestyrelsen for GrønnegadeCentrets Brugerforening af 20.11.1995 indkalder herved til

den årlige generalforsamling Fredag d. 22. februar 2019 kl. 10.00 i GrønnegadeCentret, Grønnegade 15, 3400 Hillerød

 Dagsorden ifølge vedtægten:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af Stemmetællere
 3. Beretning fra formand og udvalg
 4. Centerbestyrelsens regnskab
 5. GrønnegadeCentrets budget og forbrugsrapport
 6. Indkomne forslag
 7. Valg til centerbestyrelsen/suppleanter
 8. Valg af revisorer/suppleanter
 9. Eventuelt

På valg:

Bestyrelsesmedlemmer:

Elsa Baunsgaard, modtager ikke genvalg

Hans Rosenkvist, modtager ikke genvalg

Niels S. Madsen, modtager ikke genvalg

Der skal således vælges tre nye medlemmer til bestyrelsen

 

Suppleanter:

 1. Grete Bjerager, modtager genvalg
 2. Lone Nielsen, modtager genvalg

 

Revisorer:

Poul Erik Nielsen, modtager genvalg

 

Suppleant:

Anett Toyberg,  modtager genvalg

 

Kun medlemmer med gyldigt medlemskort har adgang til generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftlige og være

Centerbestyrelsen i hænde senest fredag d. 1. februar 2019.

 

 1. januar 2019

På Centerbestyrelsens vegne

Poul Christiansen, formand

Udskriv Email