Grønnegade 15,

3400 Hillerød.

Telefon 72 32 68 20

 

 

 

Generalforsamling i Billard Klubben 2018

 

Fredag den 13 april kl 10:00 - 12:00 i Fuchia

 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GrønnegadeCentrets Billardklub   

Indkaldelse med dagsorden er opsat i Billard-kælderen

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest
8 dage før generalforsamlingen.
Adgang er kun for medlemmer af GrønnegadeCentrets Billardklub.

                                                                   Niels Madsen

Udskriv Email