Grønnegade 15,

3400 Hillerød.

Telefon 72 32 68 20

 

 

 

Generalforsamling

Indkaldelse til Generalforsamling 2021 Fredag den 27. august kl. 10.00 i GrønnegadeCentret.

Til medlemmer i GrønnegadeCentret.

Generalforsamling 2021 skulle efter vedtægterne være afholdt den 28. februar.

Covid situationen betød imidlertid at bestyrelsen, med henvisning til Force Majeure, besluttede at udsætte generalforsamlingen til et senere tidspunkt, hvor det er muligt at mødes fysisk.

Det ser nu ud til at det kan lade sig gøre, og derfor indkaldes til den årlige generalforsamling,

 Dagsorden, iflg. vedtægterne, vil fremgå i kommende centerblad, ved opslag og på hjemmesiden.

På bestyrelsens vegne

Erik Ingerslev

Formand

Udskriv Email