Grønnegade 15,

3400 Hillerød.

Telefon 72 32 68 20

 

 

 

Generalforsamling 2020

Centerbestyrelsen for GrønnegadeCentrets Brugerforening
af 20.11.1995. Indkalder til den årlige generalforsamling:

Fredag den 28. februar 2020 kl. 10.00
Dagsorden iflg. vedtægterne.
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Beretning fra bestyrelsen og udvalg
4. Centerbestyrelsens regnskab
5. GrønnegadeCentrets budget og forbrugsrapport
6. Indkomne forslag
7. Valg til centerbestyrelsen/suppleanter
8. Valg af revisorer/suppleanter
9. Eventuelt

Kun medlemmer med gyldigt medlemskort har adgang til generalforsamlingen. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være centerbestyrelsen i hænde senest fredag den 7. februar 2020.

Erik Ingerslev

Udskriv Email