Grønnegade 15,

3400 Hillerød.

Telefon 72 32 68 20

 

 

 

25 års jubilæum aflyst

Hermed inviteres til GrønnegadeCentrets 25 års jubilæumsfest der afholdes på Hillerød Rådhus tirsdag den 17. marts 2020.


Program:
16.30-17.00  Ankomst i Atrium
17.00  Velkomst og champagne
17.45  Velkommen til bords – jubilæumssang
18.00  Jubilæumsmiddag:
Romersk laksesalat m/rucola, æbler vendt i citron-chiliolie og hjemmerøget laks pyntet med hindbær
Rødvinstegt kalv med timianristet kartofler og rødvinssauce. Hertil bagte urter
Citronfromage m/kardemommekage
Vin ad libitum under middagen
Kaffe og avec
20.00  Underholdning:
  Operettetoner med Tatiana Kisselova og Martin Cholewa
21.15 Bar og dans til ”Silverband” – et 17 mands stort band med crooneren Claus Bishop
24.00  Tak for i aften
Billetpris:  kr. 200,- for medlemmer af GrønnegadeCentret
 Kr. 250,- for ledsagere der ikke er medlem af GrønnegadeCentret
Billetter købes i receptionen i perioden 4. februar 2020 til 28.februar 2020.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

25 år – fuld af liv og visdom

 

En 25-årig er lidt af hvert. Det er en ung. En voksen. En, der er på vej. En, der allerede er gået et stykke af vejen.
En 25-årig er som regel både nysgerrig og livlig. Men også ved at have sin helt egen stil og personlighed.
Alt det her kan man også sige om GrønnegadeCentret. For sikke en 25 årig, vi fejrer her. En fødselar i fuld vigør og med så meget indhold og så megen visdom.
Jeg bliver altid slået af taknemmelighed, når jeg tænker på GrønnegadeCentret. Af taknemmelighed over for dem, der fik ideen, og for dem der byggede det op og for alle jer, der lige nu holder det i fuld gang. Jeg er også taknemmelig for, at det med de kram, man skal have, ikke bare er et slagord på hjemmesiden og i foldere, men kram man faktisk får, når man dukker op. Tak for dem også. 
Jeg har været til lidt af hvert i GrønnegadeCentret, og meget ofte er der musik blandet ind i det. Det er et godt billede på, hvad vores center vil: Det vil være levende, det vil invitere til sang og dans, det vil have høj kvalitet – det vil skabe glæde.
For et par år siden begyndte vi at kalde GrønnegadeCentret et fritidshjem. Som dem børnene og de aldersmæssigt unge har. Centret flyttede udvalg over til kultur- og fritidsfolket. Selvom vi er sikre på, at centret gør Hillerød Kommune sundere, så er det vigtigste nok at understrege måden, som centret skabes på hver dag: Af de mennesker der kommer som brugere eller frivillige. Når man selv må få en idé og løse en opgave, så føler man sig meget mere hjemme. Det er brugernes center.
Ingen vil undvære GrønnegadeCentret og I kender historien om, at I er en af kommunens vigtigste fredninger. Byrådet modtager ikke forslag om at nedlægge centeret. 
GrønnegadeCentrets formål om forebyggelse af ensomhed, at skabe netværk med jævnaldrende, at bevare fysisk og psykisk sundhed og at med frivillighed få brugt egne ressourcer og kompetencer er en central del af hele kommunens vision. Vi vil være en kommune, hvor man kan leve det gode liv. Hele livet. Vi vil være en kommune, hvor man ikke behøver at sidde alene derhjemme.
GrønnegadeCentret er med andre ord nærmest helt perfekt, og jeg sender ønsker for mange gode år endnu. For vi er stolte af vores helt eget fritidshjem for de lidt ældre lige her i Hillerød.
Tillykke med de 25 år. Borgmester Kirsten Jensen

Formandens indlæg til jubilæumsavisen

 

Så er det 25 år siden at GrønnegadeCentret slog dørene op. En bred vifte af initiativrige lokalpolitikere fik for over 25 år siden, banet vejen for etablering af et aktivitetscenter, for 60+ borgere i Hillerød.
Nøgleordene dengang lød således
• Et center med adgang for alle
• Uhyre begrænset drift, byggende på frivillighedens principper
I dag – her 25 år efter etableringen – kan vi alle skue tilbage og der skal ikke foretages mange undersøgelser for, at komme frem til den konklusion, at det har været 25 forrygende år. Godt nok har der ind i mellem været lidt bump på vejen, men det altoverskyggende indtryk er, at det har været – og stadig er – en bragende succes.
Medlemmer, der har deres daglige - eller ugentlige - gang i centret, vil kunne bekræfte, at centret er et helt unikt sted at færdes i. De fysiske rammer er indbydende og skabt til at kunne rumme centrets mange forskelligartede aktiviteter. Dertil kommer at vi har en meget velfungerende café, hvor der hver dag hygges og snakkes, om hvad der rører sig i og uden for centrets vægge.
Jeg ved ikke præcis hvor mange aktiviteter og hold der er gang i hver uge – det er rigtig mange - og det er en kæmpe fornøjelse at være en del af. Hvor er det fantastisk det kan lade sig gøre i praksis. Jeg er overbevidst om, at det spiller en væsentlig rolle, at alle der kommer her har tillid til hinanden og en tro på at aktiviteterne er meningsfyldte hvad enten der er tale om musik – kultur - håndarbejde – værksted – motion – foredrag - sjov og festlige events. Alle aktiviteter er indpasset i centrets visioner og dermed er de med til at sikre livskvalitet og forebygge ensomhed og isolation.
At GrønnegadeCentret stadig kan udvikle sig, ser vi hver gang, der starter nye hold op. Medlemmerne følger med i hvad der foregår i lokalsamfundet og får hele tiden nye ideer til aktiviteter. Her spiller det en vigtig rolle, at de rammer som bestyrelsen står bag og tager initiativ til, kan følge med og leve op til medlemmernes ideer. Her spiller samarbejdet med Hillerød Kommune en væsentlig rolle. Uden den opbakning og det samarbejde vi til daglig er en del af, ville det ikke gå. Et tæt samarbejde og en gensidig opbakning er altafgørende for centrets fremtid. Det gælder også i forhold til øvrige samarbejdspartnere.
Ingen tvivl om at vi i GrønnegadeCentret har sol og vind i ryggen – vi har oven i købet en venne-forening, hvis formål er at støtte op om centret på flere fronter, og det gør de på forbilledlig vis.
Men – intet kommer af sig selv, og nu tager vi så fat på de næste 25 år. Målgruppen 60+ er stigende og spændende er det at se om centrets visioner også er holdbare i fremtiden. Kan vi blive ved med at opretholde frivilligheden i et samfund, hvor alle efterhånden betaler sig fra alt? Kan vi fortsat tilbyde vores mange medlemmer de aktiviteter der bliver efterspurgt?
Ja– selvfølgelig kan vi det, når bare vi sikrer, at der også fremover værnes om frivilligheden og at vi formår at skabe optimale rammer for alle de ildsjæle, der er med til at sikre medlemmernes interesser. Tillykke med de 25 år.
Erik Ingerslev

Jubilæums indlæg fra centerleder

 

”Jeg har grebet bolden efter dig, og jeg vil gøre mit allerbedste for, at vores center forbliver unikt og det sted, hvor vi tilsammen er gode”. Sådan sagde jeg til vores tidligere centerleder Bente Most for lidt mere end 3 år siden, da hun valgte at gå på pension. Bente Most var min fantastiske leder de første syv år. Hun gav mig frie hænder, havde tillid og hendes 4 krammere om dagen, er noget vi stadig fastholder i GrønnegadeCentret. At kram-me er gratis, føles godt og holder os sunde og glade.
I de første syv år som caféleder var jeg med til at udvikle caféen. Dette skønne arbejde sluttede med, at Yvonne kunne starte som caféleder i et helt nyt køkken.
Vi er et team på 4 ansatte, Yvonne, June, Helle og jeg, som binder trådene sammen og værner om vores varme kultur. Vi kender alle vores plads i vores travle hverdag og kan altid finde hjælp hos hinanden, så vi tilsammen kan have overblik over driften og rammerne. Christian Blaase er min chef og bindeled til Hillerød Kommune og er der altid når jeg kalder. Det er lige fra juridiske til økonomiske spørgsmål.
Jeg har været lidt mere end 10 år i Danmarks bedste center for seniorer – hvis I spørger mig. Jeg har haft den glæde, at stå op hver morgen og møde på mit arbejde, der er et sted som summer af liv, latter, musik, fællesskab og masser af frivillig arbejdskraft. De sidste 3 år som centerleder har jeg haft det privilegium, at alle som jeg arbejder med hver dag, er her fordi de har lyst. Sammen arbejder vi for et Center med varme, højt humør, arbejdsglæde, nærvær og masser af krammere. Som engageret i GC tager I ejerskab. Derfor har vi et center, der bliver passet på. Godt samarbejde kommer ikke af sig selv, det kræver tålmodighed, fokus og vilje til at tage ansvar. Den frivillige arbejdskraft er det bærende element i driften af GC. Alle 170 frivillige, med så megen viden og livserfaring, er med til, at det kan lade sig gøre at komme i et rent og vedligeholdt hus, deltage i en aktivitet, blive underholdt, blive opdateret, få noget god mad og blive taget godt imod. Det kan kun lade sig gøre med deres indsats, deres tid og deres arbejdskraft. Det nyder ca. 1600 medlemmer glæde af og beundres af vores besøgende udefra.
GC har et driftsbudget på lige knap 2 millioner kr., heraf er ca. 1/5 fra Hillerød Kommune. De øvrige indtægter får vi fra medlemskontingent, reklamer, gaver, lokaleleje og fra vores cafe ”Det Glade Hjørne”. Da vi har modtaget væsentlige gaver fra både GrønnegadeCentrets Venner og centerbestyrelsen, står centret i dag meget velholdt og opdateret. De har bidraget med bl.a. lyd-anlæg, markiser, scene, terrassedør, gulvvasker, duge, kasseapparat og gardiner. Vores Venner har lige haft 10 års jubilæum og ud over de flotte gaver, har de holdt mange festlige arrangementer.
Centerbestyrelsen og jeg arbejder tæt sammen, og vores fælles mål er at blive ved at udvikle centret, så vi bliver ved med at være et sted, hvor seniorer kan mødes med hinanden, finde nye venner, holde sig aktive og være med til at bryde ensomhed.
Jeg har I mine 10 år fået lige så meget tilbage fra GC, som jeg har givet. Under krisen i 2008 ville Hillerød Kommune lukke centret af økonomiske årsager, men stor tak, fordi vores center blev bevaret. Ukrudt forgår ikke så let. Det er en talemåde, som betyder at GC er sejlivet og trodser forventninger. Tak til alle jer – det grå guld - for smil, kram, opbakning, masser af energi og virkelyst i vores center. GC’s 25 års jubilæum bliver fejret med en festlig ”jubii-uge” og slutter med et brag af en fest på Hillerød Rådhus. GrønnegadeCentret er noget VI ALLE bør være stolte af – for det er jeg. STORT TILLYKKE med de 25 år til vores unikke center.    Anette H

 

Cafeen “Det Glade Hjørne”