Grønnegade 15, 3400 Hillerød.
Telefon 72 32 68 20

Ugeplan for faste aktiviteter

Mandage:
09.00-12.00 Håndarbejde – Nørklerne Ingelise Christensen 48 26 76 79
09.00-11.30 Découpage Hanne Munkholm 48 26 71 98
09.00-11.30 Bordtennis Ivan Brylov 29 41 66 85

09.30-12.00

Lige uger

Ulige uger

Videoklubben          

Nye er velkomne.

Optagelse/ redigering.

Pinnacle gruppen

Jørgen Bohn 

 

 

48 26 82 72

11.30-14.00 Gospelkor Old Stars Knud Casper 21 72 14 41

 

12.00-15.00

Nødhjælpsstrikkerne:

Strikker og hækler 

 

Inge Petersen

 

51 55 94 65

13.00-16.00 Tegning og maling Bendt Pedersen 23 92 33 72
14.30-17.00 Malergruppe Jytte Tranberg 30 25 95 46
18.30-21.00 Danseklub Arne Iversen  
Tirsdage:
09.00-12.00 Værksted – træarbejde

Helge Hemmingsen

Ingolf Kristensen

Erik Melbye

 

22 95 38 54
09.00-12.00 Pigegruppen Laila  

 

09.45-?

 

Cykelgruppen: Vi cykler i Hillerød og omegn

Ejner Nielsen

Bendt Pedersen

48 26 91 45

23 72 92 33 

10.00-12.00 Bogklubben Inger Christensen 48 26 60 95
10.00-12.00 Petanque Karl Erik Madsen 27 33 04 81 
13.00-15.00 Krolf Ole Hansen 20 64 41 95

10.00- 12.00

Sidste tirsdag i måneden

Hør og spørg om sundhed og sygdom.

Anette Høyer

Hans Rosenkvist

72 32 68 20

20 44 03 99

13.00-16.00 Tværfaglig Seniorklub Kirsten Olsen 48 25 20 21

 

13.00-16.00

Patchwork    

 

 

Inger-Lise Clausen

 

26 62 78 59

14:00-15:45 Folkedanserklub Bente H. Christensen 51 30 47 04
14.00-17.30 Center-Bridge Poul Kleiminger 48 26 96 29

 

16.00-20.00

 Bridgeklubben

 "Det sidste stik"

 

Annelise Frederiksen

 

27 58 21 70

Onsdage:

 

09.00-12.00

 

Værkstedet – træarbejde

Helge Hemmingsen

Ingolf Kristensen

Erik Melbye

 

22 95 38 54

09.00-12.00

Syklub

Gerda Casper

23 30 12 24

10.00-13.00 Slægtsforskning Jane sommer 20 65 74 82
10.00-11.00 Stavgang Ulla Espersen 48 26 38 66 

 

10.00-11.00

Spillemandslaug

spiller for publikum

 

Niels Erik Espersen

 

48 26 38 66

11.30-14.00 Mandetræf 2 (MT2) Søren Ederstrøm 22 95 38 54
13.00-16.00 Kortspil Whist (ældresagen) Irene Larsen      48 26 53 91

13.00-16.00

Kortspil Whist Karla Jensen 48 71 56 97

 

13.00-16.30

Kortspil / Bridge

Ledige pladser

Inger Bøje Nielsen

48 79 50 51

51 53 22 03

14.00-16.15

ulige uger

 

Højskolesang

 

Henry Christensen

 

29 63 04 30

14.30-16.00

lige uger

 

Musikcafe

 

Marianne Nørgaard og

Ole Nisbeth

 

40 16 61 80 

 

 

Seniordans

 

 

Rita Nielsen

 

29 40 17 54
Torsdage:

 

9.00 - 12.00

 

 

Nørklerne

 

Ingelise Christensen

 

48 26 76 79

09.00-14.00

ulige uger

Sycenter

Gerda Casper

23 30 12 24

 

9.30-12.00

 

 

Cykelværksted

 

Hans Hollensted

 

61 78 83 05

 

10.00-11.00

Jazzkapel – øver

Spiller for interesserede

 

 Ole Christensen

 

 21 45 38 85

 

 

10.00-12.00
1. torsdag i måneden

Møde i Centerbestyrelsen.

Spørgsmål, der ønskes behandlet, rettes til et bestyrelsesmedlem.

Poul Christiansen

 

21 63 40 06

13.00-16.00 Kortspil Whist Irene Larsen 48 71 56 97
14.00-16.00 Kortspil L’hombre Winnie Bækkelund 48 26 72 84
14.00-16.00 Torsdags Banko Edith Blyitgen 20 71 51 40
14.00-16.30 Kreativ klub Lise Raymond 24 85 99 07
17.00-18.00 Zumba Annett Toyberg 40 37 92 22
Fredage:
10.00-11.30 Stolegymnastik Marianne Nørgaard 28 38 17 75
10.30-11.30 Yoga Lone Nielsen 20 13 87 37

 

13.00-15.00

Mandetræf

/sundhedsfremme

 

Knud Jensen

 

60 68 07 52

 

13.00-15.00

 

 

Skak

 

Ole Christensen

 

20 31 99 44

Søndage:

14.00-16.00

 

Søndags Banko 

ulige uger

 

   

   

 

Udskriv E-mail