Grønnegade 15,

3400 Hillerød.

Telefon 72 32 68 20

 

 

 

Motionsaktiviteter i Erantis

Motionsaktiviteter i Erantis
For medlemmer der benytter motionslokalet koster det 450 kr. pr. år.
Mandage    Antal   Telefon
08.00 - 08.45         
09.30 - 11.00 Maskiner / gulv 12 Grete. Schram 50 48 49 18
11.00 - 12.30 Gulv 10 Gerda Hemmingsen 48 26 59 48
12.30 - 13.30 Maskiner 13 Elsebet Bank Rasmussen 48 26 38 50
14.00 - 15.30 Maskiner (ældresagen) 12 Jytte Jensen 48 26 14 06
         
Tirsdage        
08.00 - 09.00 Maskiner 12 Jutta Madsen 40 37 48 63
09.00 - 10.00 Gulvøvelser 8 Birthe Hansen 48 26 26 96
10.00 - 11.00 Gulv 9 Inger Olsen 30 42 13 10
11.00 - 12.00 Maskiner 12 Anni Rønsholt 25 12 46 47
12.00 - 13.30 Maskiner 12 Svend Høgh Nielsen 48 48 06 72
51 41 64 29
14.00 - 15.00 Maskiner (ældresagen) 11 Mogens Jensen 30 49 04 30
         
Onsdage        
08.00 - 09.00 Maskiner 6 Hanne Hedmann 28 88 46 13
09.00 - 10.00 Maskiner 14 Hans Peter Kristensen 22  39 72 55
10.00 - 11.00 Gulv 7 Kathe Rosenkvist 20 44 03 99
11.00 - 12.00 Maskiner 12 Willy Bruun Olsen 81 27 00 15
12.00 - 13.00 Gulv  6 Kirsten Nordkild Poulsen 26 18 75 44
13.00 - 14.00 Maskiner 13 Mariane Albarts 20 45 32 53
14.00 - 15.00 Ledig      
         
Torsdage        
08.00 - 09.00 Maskiner 12 Jutta Madsen 40 37 48 63
09.00 - 10.00 Gulv 8 Connie Mikkelsen 26 22 68 10
10.00 - 11.30 Gulv 9 Knud Larsen  48 26 57 62
61 69 44 39
11.30 - 13.00 Maskiner 10 Birthe Larsen  48 26 71 46 
13.00 - 14.00 Maskiner 7 Brita Hansen  20 64 72 01 
14.00 - 15.00 Gulv / maskiner 5 Annelise Petersen 28 73 29 16
15.00 - 16.30 Maskiner 9 Jytte Nymark Jørgensen 29 29 93 15
         
Fredage        
08.00 - 09.00 Maskiner 7 Ib Steenbøl 60 67 16 36 
09.00 - 10.00 Maskiner 14 Hans Peter Kristensen 22 39 70 55
10.00 - 12.00 Maskiner 11  Sven H. Nielsen   51 41 64 29
12.00 - 14.00 Maskiner 3 Ansatte / Anette Høyer 72 32 68 21
11.00 - 12.00 Maskiner 9 Svend H. Nielsen 51 41 64 29
         
         
Hold på gulv: max10 personer
         
Hold på maskiner: max 14 personer

Udskriv Email