Grønnegade 15, 3400 Hillerød.
Telefon 72 32 68 20

Medarbejdere til Centret

Kom og vær en del af fællesskabet og frivilligheden i GrønnegadeCentret.

Lige nu mangler vi frivillige til:

Billedarkiv.

Lyd og Teknik

Hjemmesiden.

Receptionen torsdag 12.00 - 15.00 

 

Du kan henvende dig til Anette Høyer

Udskriv E-mail

Redaktion

Hovedrengøring i Centret

Hovedrengøring i Centret

Tirsdag, onsdag og torsdag 10-12 Juli skal der laves hovedrengøreing i Centret. Meld dig som frivillig.

Læs mere

Redaktion

Redaktion

Information om: Hjemmesiden, bladet, infotavle, touchskærm, billedarkiv. redaktion

Læs mere

Booking

Booking

Oversigt over ledige lokaler som du ønsker at booke.

Læs mere

Hjælp i Grønnegadecentret

Hjælp i Grønnegadecentret

Kom og vær en del af fællesskabet og frivilligheden i Centret

Læs mere

Forårstur til Kastellet

Forårstur til Kastellet

Tag med på en dejlig forårstur til Kastellet den 24. maj

Læs mere

Arrangement

Arrangement

Centrets og forskellige udvalgs spændende begivenheder o.lign.

Læs mere

Cafeen i GrønnegadeCentret

Cafeen i GrønnegadeCentret

Cafeens mange tilbud og "Det glade hjørne".

Læs mere

Aktiviter

Aktiviter

Her er information om alle centrets faste aktiviteter.

Læs mere

Motion i GrønnegadeCentret

Motion i GrønnegadeCentret

Der er motionshold alle dage i GrønnegadeCentret

Læs mere

Centerredaktionen

 

 

 

 

 

 

 

 Centerbladet Marts 2018.  (Link her til dette)

GrønnegadeCentrets Redaktion har det samlede ansvar for udgivelsen af det månedlige Centerblad og for Centrets Hjemmeside. 

Redaktionen Består af:

Redaktør.  Karl Olsen

Webmaster:  Jytte Duus

Journalist:  Per Ove Lindberg

Fotograf:  Erik Hvalsøe  Jens Jørgen Larsen

Webmedarbejder:  Mogens Durup,  Anette Hjortshøj

Redaktionsmedarbejder.  Lene Christensen, Sanne Hansen, Birthe D. Henriksen

Korrekturlæsning: Jytte Kronhede,  Anna Sofie Morell

Kontakt til Centerredaktionen.   Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Tidligere udgivne Centerblade  (Link til dette her)

 

 

Stof til hjemmesiden:


Har du noget interessant , som du synes vil have interesse for os andre , som kommer i GrønnegadeCentret, - så send det til redaktionen,.
Hjemmesiden har ingen deadlines, så jo før jo bedre.
Det kan f.eks være arrangementer , forslag til aktiviteter, kritik (positiv som negativ), rettelser eller måske helt andre ting og forslag.
Vedlæg også gerne illustrationer, som vi kan tage med hvis der er plads. Det gør artiklerne mere levende.


Send det på e-mail til:  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Centerbladet udkommer hver den 1. i måneden, 11 blade om året.


Bladet udleveres gratis, i GrønnegadeCentret og på Hillerød Biblioteket.
Det fortæller uddybende om, hvad der foregår i Centeret. Her kan man bl.a. læse om, hvilke kurser der bliver udbudt i det kommende halvår, og hvad det koster, samt hvornår det foregår.
Man kan også læse mere udførligt om de kommende arrangementer, ligesom man får priser, tidspunkter m.m. at vide, samt hvornår man kan købe billetter.
Har du noget interessant , som du synes vil have interesse for os andre , som kommer i GrønnegadeCentret, - så send det til redaktionen.
Det kan f.eks være arrangementer , forslag til aktiviteter, kritik (positiv som negativ), rettelser eller måske helt andre ting og forslag.
Vedlæg også gerne illustrationer, som vi kan tage med hvis der er plads. Det gør artiklerne mere levende.


Send det på e-mail til:  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Centerredaktionen

 

 

 

 

Udskriv E-mail

Generalforsamling

Vedtægt for Grønnegade Centret 2017

§ 7
Generalforsamling

GrønnegadeCentret drives i overensstemmelse med Hovedprincipper for ejerforhold

Generalforsamlingens beslutninger skal ligge indenfor rammerne af disse "Hovedprincipper".

Centerbestyrelsen indkalder en gang om året til generalforsamling med angivelse af dagsorden.

Generalforsamlingen finder sted i februar.
Der skal indkaldes mindst en måned før afholdelse ved opslag i GrønnegadeCentret, i Centerbladet og på Hjemmesiden
Kun brugere med gyldigt brugerkort/medlemskort kan deltage i generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal af fremmødte. Beslutningerne træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Hver bruger/medlem har een stemme.
Der kan ikke stemmes pr. brev eller ved fuldmagt.
Afstemningen skal ske skriftligt, såfremt en af deltagerne ønsker det.

Dagsorden for ordinær generalforsamling:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Beretning
4. Centerbestyrelsens regnskab
5. GrønnegadeCentrets budget og forbrugsrapport
6. Indkomne forslag
7. Valg til Centerbestyrelsen/suppleanter
8. Valg af revisor/suppleant
9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftlige og være Centerbestyrelsen i hænde senest 21 dage før generalforsamlingens afholdelse. Centerbestyrelsen skal offentliggøre forslagene ved opslag i Centret senest 14 dage før generalforsamlingen.
Der optages informationsreferat af generalforsamlingen.

Udskriv E-mail